Przedmiotem projektu jest opracowanie, przygotowanie do digitalizacji, digtalizacja i udostępnienie w domenie publicznej (w Małopolskiej Bibliotece Publicznej (MBC) projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie) pierwszej części (50 000 stron) spuścizny Zofii i Witolda Paryskich, unikalnego w skali Polski, ale również Świata opracowania tematycznego dotyczącego Tatr

(oraz wybranych masywów górskich). Pełny zbiór materiałów obejmujący książki, czasopisma, fotografie, mapy i archiwalne teczki biograficzne i tematyczne będący własnością Tatrzańskiego Parku Narodowego pod opieką Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich jest przedmiotem działalności digitalizacyjnej w perspektywie 4- 5 letniej. Zdigitalizowane materiały można oglądać w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=94.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Informacja prasowa o projekcie:

Film o projekcie: 

Joomla templates by a4joomla